Najbardziej kompleksowa oferta stolarki okiennej w Europie

Elastyczna oferta dostosowana do potrzeb każdego

Klienta Terminowe dostarczenie wysokiej jakości produktu

Polska wersja

Referencje

(default) 19 queries took 0 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` WHERE `Strona`.`adres` = 'referencje'110
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` WHERE `Zakladka`.`adres` = 'referencje'110
3SELECT `Jezyk`.`id`, `Jezyk`.`skrot` FROM `eurowindow_533`.`jezyk` AS `Jezyk` WHERE 1 = 1330
4SELECT `Strona`.`id`, `Strona`.`zakladka_id`, `Strona`.`jezyk_id`, `Strona`.`nazwa`, `Strona`.`adres`, `Strona`.`tytul_strony`, `Strona`.`opis_strony`, `Strona`.`slowa_kluczowe`, `Strona`.`skrot`, `Strona`.`tresc`, `Strona`.`inne`, `Strona`.`kolejnosc`, `Strona`.`formularz`, `Strona`.`odwiedzin`, `Strona`.`ukryj_mapa`, `Strona`.`data2`, `Strona`.`data`, `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` LEFT JOIN `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` ON (`Strona`.`zakladka_id` = `Zakladka`.`id`) WHERE `Strona`.`id` = 74110
5SELECT `StronaZdjecie`.`id`, `StronaZdjecie`.`strona_id`, `StronaZdjecie`.`kolejnosc`, `StronaZdjecie`.`plik`, `StronaZdjecie`.`domyslne` FROM `eurowindow_533`.`strona_zdjecie` AS `StronaZdjecie` WHERE `StronaZdjecie`.`strona_id` = (74) ORDER BY `StronaZdjecie`.`id` ASC 000
6SELECT `Strona`.`id`, `Strona`.`zakladka_id`, `Strona`.`jezyk_id`, `Strona`.`nazwa`, `Strona`.`adres`, `Strona`.`tytul_strony`, `Strona`.`opis_strony`, `Strona`.`slowa_kluczowe`, `Strona`.`skrot`, `Strona`.`tresc`, `Strona`.`inne`, `Strona`.`kolejnosc`, `Strona`.`formularz`, `Strona`.`odwiedzin`, `Strona`.`ukryj_mapa`, `Strona`.`data2`, `Strona`.`data`, `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` LEFT JOIN `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` ON (`Strona`.`zakladka_id` = `Zakladka`.`id`) WHERE `Strona`.`id` = 76110
7SELECT `StronaZdjecie`.`id`, `StronaZdjecie`.`strona_id`, `StronaZdjecie`.`kolejnosc`, `StronaZdjecie`.`plik`, `StronaZdjecie`.`domyslne` FROM `eurowindow_533`.`strona_zdjecie` AS `StronaZdjecie` WHERE `StronaZdjecie`.`strona_id` = (76) ORDER BY `StronaZdjecie`.`id` ASC 000
8SELECT `Strona`.`id`, `Strona`.`zakladka_id`, `Strona`.`jezyk_id`, `Strona`.`nazwa`, `Strona`.`adres`, `Strona`.`tytul_strony`, `Strona`.`opis_strony`, `Strona`.`slowa_kluczowe`, `Strona`.`skrot`, `Strona`.`tresc`, `Strona`.`inne`, `Strona`.`kolejnosc`, `Strona`.`formularz`, `Strona`.`odwiedzin`, `Strona`.`ukryj_mapa`, `Strona`.`data2`, `Strona`.`data`, `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` LEFT JOIN `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` ON (`Strona`.`zakladka_id` = `Zakladka`.`id`) WHERE `Strona`.`id` = 79110
9SELECT `StronaZdjecie`.`id`, `StronaZdjecie`.`strona_id`, `StronaZdjecie`.`kolejnosc`, `StronaZdjecie`.`plik`, `StronaZdjecie`.`domyslne` FROM `eurowindow_533`.`strona_zdjecie` AS `StronaZdjecie` WHERE `StronaZdjecie`.`strona_id` = (79) ORDER BY `StronaZdjecie`.`id` ASC 000
10SELECT `Konfiguracja`.`id`, `Konfiguracja`.`jezyk_id`, `Konfiguracja`.`nazwa`, `Konfiguracja`.`wartosc`, `Konfiguracja`.`opis` FROM `eurowindow_533`.`konfiguracja` AS `Konfiguracja` WHERE `Konfiguracja`.`jezyk_id` IS NULL OR `Konfiguracja`.`jezyk_id` = 116160
11SELECT `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` WHERE `Zakladka`.`jezyk_id` = 1 ORDER BY `Zakladka`.`kolejnosc` ASC550
12SELECT `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` WHERE `Zakladka`.`adres` = 'referencje' LIMIT 1110
13SELECT `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` WHERE `Zakladka`.`nadrzedna_id` IS NULL AND `Zakladka`.`jezyk_id` = 1 ORDER BY `Zakladka`.`id` ASC550
14SELECT `Strona`.`id`, `Strona`.`zakladka_id`, `Strona`.`jezyk_id`, `Strona`.`nazwa`, `Strona`.`adres`, `Strona`.`tytul_strony`, `Strona`.`opis_strony`, `Strona`.`slowa_kluczowe`, `Strona`.`skrot`, `Strona`.`tresc`, `Strona`.`inne`, `Strona`.`kolejnosc`, `Strona`.`formularz`, `Strona`.`odwiedzin`, `Strona`.`ukryj_mapa`, `Strona`.`data2`, `Strona`.`data` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` WHERE `Strona`.`zakladka_id` = 6 ORDER BY `Strona`.`kolejnosc` ASC, `Strona`.`nazwa` ASC000
15SELECT `Strona`.`id`, `Strona`.`zakladka_id`, `Strona`.`jezyk_id`, `Strona`.`nazwa`, `Strona`.`adres`, `Strona`.`tytul_strony`, `Strona`.`opis_strony`, `Strona`.`slowa_kluczowe`, `Strona`.`skrot`, `Strona`.`tresc`, `Strona`.`inne`, `Strona`.`kolejnosc`, `Strona`.`formularz`, `Strona`.`odwiedzin`, `Strona`.`ukryj_mapa`, `Strona`.`data2`, `Strona`.`data` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` WHERE `Strona`.`zakladka_id` = 4 ORDER BY `Strona`.`data2` DESC, `Strona`.`id` DESC LIMIT 2220
16SELECT `StronaZdjecie`.`id`, `StronaZdjecie`.`strona_id`, `StronaZdjecie`.`kolejnosc`, `StronaZdjecie`.`plik`, `StronaZdjecie`.`domyslne` FROM `eurowindow_533`.`strona_zdjecie` AS `StronaZdjecie` WHERE `StronaZdjecie`.`strona_id` IN (82, 70) ORDER BY `StronaZdjecie`.`kolejnosc` ASC, `StronaZdjecie`.`id` ASC 000
17SELECT `Strona`.`id`, `Strona`.`zakladka_id`, `Strona`.`jezyk_id`, `Strona`.`nazwa`, `Strona`.`adres`, `Strona`.`tytul_strony`, `Strona`.`opis_strony`, `Strona`.`slowa_kluczowe`, `Strona`.`skrot`, `Strona`.`tresc`, `Strona`.`inne`, `Strona`.`kolejnosc`, `Strona`.`formularz`, `Strona`.`odwiedzin`, `Strona`.`ukryj_mapa`, `Strona`.`data2`, `Strona`.`data`, `Zakladka`.`id`, `Zakladka`.`nadrzedna_id`, `Zakladka`.`jezyk_id`, `Zakladka`.`kolejnosc`, `Zakladka`.`kolejnosc_artykulow`, `Zakladka`.`nazwa`, `Zakladka`.`adres`, `Zakladka`.`tytul_strony`, `Zakladka`.`opis_strony`, `Zakladka`.`slowa_kluczowe`, `Zakladka`.`sciezka`, `Zakladka`.`wstep`, `Zakladka`.`template`, `Zakladka`.`ukryta`, `Zakladka`.`data` FROM `eurowindow_533`.`strona` AS `Strona` LEFT JOIN `eurowindow_533`.`zakladka` AS `Zakladka` ON (`Strona`.`zakladka_id` = `Zakladka`.`id`) WHERE `Strona`.`id` IN (10, 1, 11, 12, 13, 14, 19, 24)330
18SELECT `StronaZdjecie`.`id`, `StronaZdjecie`.`strona_id`, `StronaZdjecie`.`kolejnosc`, `StronaZdjecie`.`plik`, `StronaZdjecie`.`domyslne` FROM `eurowindow_533`.`strona_zdjecie` AS `StronaZdjecie` WHERE `StronaZdjecie`.`strona_id` IN (1, 10, 11) ORDER BY `StronaZdjecie`.`id` ASC 000
19SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`plik`, `Banner`.`plik2`, `Banner`.`adres`, `Banner`.`tytul`, `Banner`.`tekst`, `Banner`.`kolor_tytul`, `Banner`.`kolor_tekst`, `Banner`.`kolejnosc`, `Banner`.`ukryty`, `Banner`.`data` FROM `eurowindow_533`.`banner` AS `Banner` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Banner`.`kolejnosc` ASC110